Besked ang. fællesrum I Østergården

Kære Nabo,

Hvis du finder at tørrerummet er aflåst, snedkerrummet, cykelværkstedet eller motionsrummet er rodet og snavset eller at Orangeriet ikke er ryddet, efter en af dine naboer har brugt det, så er det dine naboer du skal tage fat i, alternativt beboerrepræsentationen.

Vores fælles-rum er, som ordet antyder, rum vi har i fællesskab, med fælles benyttelse og med fælles funktionalitet for øje.

Derfor er disse fællesrum også vores fælles ansvar og det indbefatter vedligehold, udvikling og administration.

Kan vi ikke vedligeholde eller administrere brugen af disse fællesrum, kan det betyde at de bliver fuldstændig aflåst og at der påføres en administration- og vedligeholdelses pris for at benytte dem.  Det er ikke ønskværdigt og din beboerepræsentation anmoder derfor om, at du hjælper dig selv og din nabo og passer pænt på vores fællesarealer og rydder op efter dig – og nogen gange efter andre.

Mener du, at beborerepræsentationen skal informeres om en specifik problematik er du altid velkommen til at skrive en e-mail til BR (br@oestergaarden2100.dk) eller få et punkt på til det årlige beboermøde så vi kan diskutere det i plenum.

Vi håber I, ligesom vi, der sidder i BR, er enige om at vi bedst hjælper os selv og hinanden ved at løfte i flok.

Så husk gerne – at det ikke er vores ejendomsmester René og gårdmand Carsten der løser opgaver omkring fællesrum – men os selv.

Så lad René og Carsten udføre deres arbejde i fred og ro – de har så mange andre vigtige opgaver på vores dejlige ejendom.

Med venlige nabohilsner

Beborerepræsentationen