Referat fra BR møde Oktober 2015

I forbindelse med fondsmødet blev der snakket om følgende punkter omkring byfornyelse i store gård:
– Mål: 20% energireduktion.
– Ingen forskel mellem de tre bygninger som først antaget.
– Der blev snakket om at forsøge at reducere energiforbruget i en af længerne, i stedet for all tre.
– Der blev snakket om at hvis udskiftning af stigstrenge skal gøres, kan man ikke blot udskifte en del af dem, det skal være en fuldstændig udskiftning.
– Der eksisterer nyt glas til vinduer der skulle være en del mere effektivt end det eksisterende vi bruger nu, som ville gøre at vi nåede en 25 % besparelse i alt (sammen med udskiftning af tage).
– Der blev snakket om at varmvandsbeholder skal udskiftes.

Lån:
– Der blev diskuteret om valg af lånetype (fast eller variable rente). Da renten er lav i øjeblikket (omkring 3%) lod der til at være mest enighed om det fornuftige i at vælge et fast forrentet lån.

Det blev fastsat at køkkenrenoveringsundersøgelsen kommer til at foregå til november.

Det gamle TV-anlæg slukkes pr. 1. oktober.

Arbejdsdag 25. oktober:
– Motionsrum (3 mand): Der skal males hvid maling.
– Hyggerum (3 mand): Der skal males. Inddrag folk til planlægningsmøde (mandag d. 19 oktober i beboerlokalet 70), således at de for indflydelse over indretningen af rummet.
– Malerrum: Oprydning.
– Mandag d.19. oktober afholdes der et planlægningsmøde for alle beboere.

Det blev fastsat at beboermødet bliver d. 19. januar 2016 i Kildevældskirken.
Næste BR møde er mandag d.2. November hvor vi satser på at invitere Bosam til en snak om byfornyelse.