Referat fra BR møde December 2015

Tilstedeværende: Niels Plougman, Katrine Hofman Bang, Jan Greiff,
Anders Heilemann og Brian Long
Referat skrevet af: Anders Heilemann
Regnskabet gennemgås, ingen yderligere kommentarer.

Årlig beretning
Vi snakker om de emner som skal skrives i den årlige beretning og uddelegerer hvem der skal
skrive om hvad.
Niels: Yousee TV signal
Katrine: Dødsfald
Brian: LAR projekt
– Testopstilling
– Skralde løsning
Katrine: Byfornyelse 1+2
Brian: Fester
– Sommerfest
– Juletræsfest
– Fastelavnsfest
– Loppemarked
Fælles arbejdsdage
Brian: – Havedag
Niels: – Kælderoprydning
Brian: Hjemmeside / Nu kun online beboerpost
Jan: Gårdvandring
Brian: Køkkenprojekt
Sarah: Høns i gården
Niels: Huslejestigning
Katrine: Hjertestarter + kursus
Katrine: Nye gårdmand
Jan: BOSAM

El
Der er kommet en Husleje stigning pga. øget fælles el forbrug.
Hvad for en elaftale har vi ved Dong, er det den billigste for os?

Lyset i vaskekælderen slukker ikke, kan det repareres så det ikke bruger strøm?
Vi kigger priserne på vask og tørring efter og sørger for at prisen man betaler dækker el og vand
forbruget, ellers overvejes det om prisen skal hæves.

Bosam
Vi snakker om hvorvidt vi kan synliggøre BOSAMs rolle yderligere for beboerne, fx. ved at de ikke
får diagent rollen til beboermødet som de plejer, så de primært bidrager med faglig viden.

LAR
I forbindelse med LAR projektet er der nogle udvidelser som fx nedgravning af skrald som ikke er
dækket i LAR budgettet og skal finanseres over husleje. Vi snakker om hvem der kan hjælpe med
at søge fonde til projektet så huslejestigningen bliver så lille som muligt.
Man kan ikke lave midlertidige huslejestigninger i.flg. den nye lejelov, BOSAM undersøger om det
kan gøres på en anden måde.

Næste møde er: 4. Januar 19:30