Referat fra BR møde II Marts 2015

Referat fra Beboerrepræsentationsmøde 23.Marts 2015
Tilstedeværende: Niels Plougman, Katrine Hofman Bang, Jan Greiff, Anders Heilemann,
Brian Long og André Vidas Olsen
Referat skrevet af: Anders Heilemann
Er det registreret hvem der har nøgler til de forskellige fælles lokaler i ejendommen?
– Beboerlokale: Kun Jan har nøgle når lokalet ikke er udlånt.
– Beboerrepræsentationslokale mm.: Brian, Katrine, Jan har nøgle. Der burde være 5, det
undersøges hvem der har de sidste 2.
– Motionslokale: Alle der har nøgle er registreret.
– Billiard lokale: Dem der betaler kontigent har en nøgle, der er ikke i øjeblikket et overordnet
overblik over hvem der har nøgler.
Forberedelse til evaluering af køkken projekt
Brian har samlet information om 2 problematiske køkken projekter og på baggrund af det lavet et
preliminært spørgeskema som skal færdiglaves og udsendes til alle der har fået nyt køkken.
Der skal evalueres på tilfredshed med Svane Køkkener, Privatbo, håndværkere og selve køkkenet.
Der tages kontakt til den nye ejendomsinspektør Karsten for at høre om han har input til
undersøgelsen.
Det planlægges at lave en tur hvor repræsentanter fra beboerrepræsentationen besøger de
beboere der har fået nyt køkken gennem køkkenprojektet.
Gårdvandring
Der skal foretages en gårdvandring hvor bygningens tilstand vurderes og det aftales hvad
istandssættelses arbejde der skal udbedres og af hvem.
Brian kontakter BOSAM, Ejendomsinspektør Karsten og Ejendomsmester Rene om de kan hhv.
10/4 kl 7:00 eller 17/4 kl 7:00 – Beboerrepræsentationen foretrækker sidstnævnte.
Brainstorm om områder der skal evalueres:
– Man kan tage udgangspunkt i referatet fra sidste gang og se om de dengang nævnte emner er
udbedret.
– Loft og kælder døre der ikke lukker og låser.
– Hegnet rundt om bygningen der ikke har det så godt, specielt omkring Livøgade.
De bliver fjernet senere, men ikke ved haverne, hvad gøres der?
Hække der nu vokser oveni hegn står forkert da hegnet er i skel og hækken skal være
indenfor.
Der skal findes en løsning i dialog med haveejerne
– Vaskeriet
– Gulvet skal laves.
– Området bag tørretumblerne skal laves
– Trappeopgangene
– Trappevask
– Der kommer trapperenovering om 2 år, dette skal forberedes inden da der er mange
problemer med dem.
– Tørrerum på loftet
– De er aflåste i øjeblikket og det foreslås at de åbnes og der måske anlægges flere så de
der bor på de øvre etager har et sted at tørre deres tøj udenfor lejligheden, da disse ikke er
indrettet til den forhøjede fugtmængde som medfølger tøj tørring.
Østergårdens nye hjemmeside
Brian Long der også er medlem af Østergårdens redaktion fremviste status på den nye
hjemmeside hvis formål er at overtage beboerbladets rolle inden fondsbestyrrelsesmødet i Maj.
Hjemmesiden er ved at tage form, men mangler stadig indhold, dette arbejdes der på i
redaktionen.
Varmeregnskab
Flere af medlemmerne af beboerrepræsentanterne har fået ekstraregning på varmeregnskabet,
det undre repræsentationen og det foreslås at varmeregnskabet bliver gennemgået af BOSAM.
Måske fordelingsnøglen er blevet ændret eller bør ændres.
Ang. Lejlighedssyn i Vognmandsmarken 56 4.th.
Der var sat krav om gulvafhøvling ved fraflytning og der er en kontrovers om rimeligheden i det.
Jan skriver en mail til beboeren Sandra og hører om status.
Nye køkkener ved fraflytning
En beboer er fraflyttet en lejlighed i Vognmandsmarken 32, der efter Jans viden fra en håndværker
havde et køkken i fin stand, men der er efter fraflytning kommet nyt køkken. Dette undre
beboerrepræsentationen, Brian forsøger at finde ud af hvorfor der blev etableret nyt køkken.
TV
Vi forsøger at opsige vores nuværende tv signal hurtigst muligt da der er 6 måneders opsigelse.
En ny aftale med yousee skal oprettes for at erstatte det gamle og det skal etableres inden det
eksisterende anlæg ophører.
Fibernet
Vi har fået nyt tilbud på Fibernet, der skal besluttes om vi vælger en aftale der per beboer koster
69kr/måned + 50kr ekstra de første 5 år hvorefter vi så ejer anlægget.
Eller om vi vælger en løsning der koster 99kr/måned hvor vi så lejer anlægget. Beboer
repræsentationen hælder mod første løsning.
Privatbo skal kontaktes for at finde ud af hvordan det skal administreres.
Ang. prøveprojektet med høns i gården
Beboer repræsentationen synes det er at foretrække at hønsene er i den store åbne gård frem for
den lukkede gård i Askøgade. Det vil komme flere til glæde, og da det er et prøveprojekt er det
vigtigt at undersøge om de vil tiltrække ræve, rotter, duer eller andet. Disse erfarringer vil ikke
kunne fås i samme grad i den lukkede gård. Det samme gælder evt. hærværk.
Næste møde
Næste møde afholdes 13.April grundet at månedens første Mandag d. 6.April er 2.påskedag og
altså en helligdag