Referat af generalforsamling 2015

Fra kl. 18.30-20.00 var der informationsmøde vedrørende byfornyelse – nyt tag på den store del af ejendommen.

Fra kl. 20.00-21.30 blev der afholdt beboermøde, med nedenstående dagsorden og referat.

 

 

Dagsorden:

 1. Formalia (Beslutningspunkt)
 2. Velkomst: Formanden for Beboerrepræsentationen Katrine H. Bang, bød velkommen til beboermødet. Samtidig blev der informeret om ændring af dagsorden, hvor punkt 5 ”Spørgsmål til PrivatBo/ejendomsmesteren” er tilføjet. Yderligere er to indkomne forslag indarbejdet i eksisterende punkter, punkt 4 ”Fælles TV og internet” og punkt 9.d ”Redaktører på Østergårdens informationskanaler”.
 3. Valg af dirigent: Søren Mørch Andersen fra Rødegård (en af vores søster ejendomme) blev valgt som dirigent.
 4. Valg af referent: Thomas Madsen, Beboerrepræsentation.

 

 1. Beboerrepræsentations- og Fondsberetning (Orienterings- og diskussionspunkt):

Først blev der sagt tak for de sidste års deltagelse til Suzi A. Greiff, som forlod Beboerrepræsentationen i 2014. Suzis plads i Beboerrepræsentationen blev overtaget af suppleanten Niels Ploughman.

Med udgangspunkt i den før Beboermødet omdelte ”Beretning fra Beboerrepræsentationen” gennemgik formand Katrine H Bang kort årets begivenheder.

KHB oplyste, at den eksterne venteliste åbner mandag d. 2. februar 2015 kl. 09.00, og der er åben for tilmelding via internetside.

 

Spørgsmål fra salen

Bodil Schou, 44, stuen tv.: Vil gøre opmærksom på, at Kattens Værn har haft to fælder opstillet i to haver. Men fælderne blev ødelagt indenfor kort tid. Vil gerne indprente overfor de øvrige beboere, at fælderne ikke er opsat med henblik på at aflive kattene. De indsamles og udsættes på andre områder.

Helen, 48 tv.: Har været i dialog med naboejendom om tilsvarende initiativ, hvor der også holder katte til, men der var ikke interesse fra ejendomsmester fra den ejendom.

Katrine H. Bang: Det skal siges, at det ikke er en opgave for Beboerrepræsentationen, så fremadrettet skal henvendelser gå til ejendomsmesteren.

 

 1. Beretning fra Klimagruppen
 2. Projekt 1 – LAR-gårdhave i Østergården, (LAR = Lokal Afledning af Regnvand)

(Orienteringspunkt) ved Katrine H. Bang

LAR-gårdshaveprojektet afventer udvikling af byfornyelsesansøgning for ”Storegården”, da det ikke giver mening at gennemføre projekt før.

 1. Projekt 2 – Grønne hjørner 1 (Orienteringspunkt) ved Louise Molin Jørgensen, Klimagruppen

Der afholdes opsamlingsdag, hvor erfaringer fra Grønne hjørner drøftes.

Der er desuden stadig ledige havekasser, hvis man er interesseret, ligesom man er velkommen til at deltage i Klimagruppens arbejde.

 

 1. Projekt 3 – Grønne hjørner 2 (Diskussions- og beslutningspunkt) Louise Molin Jørgensen, Klimagruppen

I det forud omdelte materiale fremgår det, at der er to initiativer i del 2. Nedtagelse af hegn rundt om Storegården, samt mulighed for etablering af endnu 2 lejlighedshaver ud mod Livøgade. Forslaget blev vedtaget uden stemmer imod.

 

Niman, : Har observeret, at en plantekasse udenfor Askøgade nr. 6 ikke bliver passet. Vil gerne henstille, at kasserne bliver behørigt passet. Efterlyser også et telefonnummer til Klimagruppen.

Louise Molin Jørgensen kan kontaktes på mail, som fremgår af det omdelte materiale.

 

 1. Fælles TV og internet (Orienterings- og diskussionspunkt) ved Niels Plougman, Beboerrepræsentationen.

Det nuværende antenneanlæg, kabler, stikdåser og lignende er slidt, hvilket har medført forringet signal for mange beboere.

Teknologien bag det nuværende anlæg er desuden ”forældet” i forhold til samtidige teknologier, hvorfor det ikke giver mening at udbedre/reparere anlæg med mere.

Beboerrepræsentationen har undersøgt alternativer, hvoraf der er præsenteret tre muligheder i det omdelte materiale.

Det skal nævnes, at YouSee kan tilbyde en konkurrencedygtig aftale, der reelt er billigere end den nuværende løsning – såfremt alle beboere et tilmeldt.

 

Spørgsmål fra salen:

Thea Arends, Askøgade 8: Har det nuværende YouSee-anlæg indflydelse på hvilke tilbud og service YouSee kan tilbyde? NP: Nej, det nuværende YouSee-anlæg er umiddelbart fuldt ud funktionsdygtigt med YouSees nuværende service.

Hvordan skal der tages stilling til fremtidig løsning? NP: Der laves et beslutningsoplæg, men det skal afstemmes med PrivatBo. Afhængig af hvilken løsning der vælges, kan det blive en afstemning hvor alle skal tage stilling.

Niman: Har været glad for YouSee i mange år, men efterlyser tilbud på andet end grundpakken. NP: Der er tilbud på 3 pakkestørrelser

Anders Heilemann, 53. Er grundpakken det fælles tilbud, og så kan man opgradere individuelt? NP: Ja.

Per Dong, 53 St.th.: Har tidligere været med til at undersøge tv-problematik, og der var jura en udfordring i forhold til 100 % tilsagn fra beboerne. Hvordan er det ud nu?: Bo Arvidsen, BOSAM: Loven kræver, at hver enkelt beboer skal skrive under, således at et flertal i ejendommen ikke kan binde den enkelte, hvilket er en af årsagerne til at det er svært at komme igennem med et sådant projekt. I lignende ejendomme (Frederiksberg) har man fået kabling betalt af Yousee, og udlejer (PrivatBo) har opsagt det eksisterende anlæg, hvorefter den enkelte beboer skulle træffe aftale med Yousee. Søren Mørch Andersen, dirigent: Hos Rødegård lavede man aftale om at de der ønskede tilslutning delte kablingsudgifter. Prisen blev justeret i forhold til en indledende “forventningsafstemning” om , hvor mange beboere der til- eller fravalgte løsningen.

Bodil Schou: Hvor mange procent skal være tilsluttet for at man kan få tilbuddet på grundpakken? NP: Det vides ikke hvordan det udregnes, men Beboerrepræsentationen spørger YouSee.

Helen, 48 St. tv.: Hvor mange procent nåede man op på ved byfornyelsesafstemning – er det en tilsvarende metode der er nødvendig for en TV-tilslutning? Katrine H. Bang: Vi nåede op på ca. 75% ved omkring 30 timers indsats,

Inger, Vognmandsmarken 58: Må udlejer ikke lukke det nuværende signal, og købe en tilsvarende ydelse hos anden leverandør – eks. YouSee? BA: Hvis det er forbundet med ekstra ydelser, skal den enkelte beboer tage stilling til det nye signal. Der er ikke nok information til at vurdere det på nuværende tidspunkt, så det bør undersøge i samarbejde med Beboerrepræsentation, PrivatBo og Fondsbestyrelsen.

Deleuran (?) Delorain, 48: Deler samme underen som Inger – hvorfor kan man ikke finde en løsning?

Nicolai Carlson, PrivatBo: Privatbo har ikke ret til at varetage yderligere TV-service end de allerede aftalte. Andet kræver en ny aftale.

Inger Billund: Hvad dækker den nylige stigning på 35% over? NP og Jeanet Lassen: Det dækker over programafgifter fra leverandør, som hverken PrivatBo eller Fonden er herrer over.

 

Internet ved Niels Plougman, Beboerrepræsentationen:

I det omdelte materiale er der præsenteret et tilbud om internet, som er meget fordelagtigt i forhold til hastighed, teknologi og priser – men det er samme udfordring som ved TV, at der skal være individuel tilslutning. Spørgsmålet er her, at der er opbakning til at fortsætte med det?

Inger Billund,: Er der spurgt andre leverandører, eks. Yousee? NP: Ja.

Anders Heideman, : Er det den løsning, hvor der lægges fibernet ind til fordelingspunkt i kælderen med RJ45-kabling fra fordelingspunkt til lejlighed? NP: Ja.

Ukendt plus André, Askøgade: Er der mulighed for mindre grupper kan tilslutte sig? I princippet ja, men der skal stadig betales for fiberkabling, så det vil forventeligt blive dyrere.

Hofmann, 50: Er der en grund til at prisen er så lav, kan man stole på selskabet i længden? KHB: Det er et gammel selskab i Jylland, men er på vej ind på det københavnske markend.

Henriette, Askøgade 10: Tilhører abonnement lejer eller lejligheden? NP: Det er ikke et abonnement, og det vil blive koblet op på lejligheden.

 

Efter spørgsmål blev der afholdt vejledende afstemning om der skal fortsættes med at se på internetløsning, hvilket der var flertal for.

 

 1. Spørgsmål (generelle) til PrivatBo/ejendomsmesteren

Delorian, 48: Er der planlagt en cykeloprydning snarligt? Rene, ejendomsmester: Det er med i planerne, men der er regler, som skal overholdes. Bl.a. opbevaring i 6 måneder efter indsamling.

Bodil Schou: Er det muligt at få alternative aflåsningsmuligheder for christianiacykler, så de ikke fylder i cykelskurene til almindelige cykler? Jan: Beboerrepræsentationen er opmærksom på det, og vil tage dialog med Fonden og PrivatBo.

KHB: Vil PrivatBo være interesseret i at søge om en mobil parkeringsløsning fra Københavns Kommune? Nicolai Carlson, PrivatBo: Er ikke bekendt med den løsning, men det vil vi gerne være med til at undersøge.

 

 1. Regnskab (Orienterings- og beslutningspunkt)

Regnskab godkendt.

Thea Arends, Askøgade 8 stillede et opklarende spørgsmål til posten ”Fonden Østergården”, hvilket dækker over beboernes biddrag.

 1. Fastsættelse af mødediæter og vederlag for beboerrepræsentationsmedlemmerne

Beboerrepræsentation indstiller, at der fortsættes med mødevederlag og telefonpenge på hhv. 100 (1200 kr. årligt i alt til hele Beboerrepræsentationen) og 700 kr. til hvert medlem af Beboerrepræsentation.

Indstilling blev godkendt.

 

 1. stergårdens fester (Beslutningspunkt)
 2. Fastelavn, lørdagen før fastelavns søndag, d. 14. februar

Nina Thornholm, 54 2. th. 61337482

 1. Sommerfest, 3. lørdag i august, d. 15. august

Anders Heilemann og Brian Long

 1. Juletræstænding, 1. søndag i advent, d. 29. november

Sarah Stjerne, 40, 1. th. 28108325

 1. Hvem vil hjælpe med festerne?

Fremgår under de respektive festpunkter.

 

 1. stergårdens lokaler, status og vedligehold (Orienterings- og beslutningspunkt)

Ved Jan Greiff, Beboerrepræsentationen:

Motionscenteret ser forfærdeligt ud, der bliver ikke gjort rent som ellers var aftalen med motionsklubben. Det er beboerrepræsentationens indstilling, at der lukkes af, gøres rent, og ved genåbning genindføres kontingent for medlemskab, som anvendes til en rengøringsaftale.

Snedkerlokalet ser heller ikke godt ud, der mangler ligeledes oprydning.

 

Spørgsmål fra salen

Thea Arend, Askøgade 8: Er der stadig beboere, som anvender motionsrummet? Hvis så, så er det en god idé at der genindføres kontingent. Jan Greif: Ja, der er stadig beboere, som bruger lokalet.

Louise Molin Jørgensen, 42: Er der mulighed for at få en oversigt over hvilke lokaler/grupper der er i Østergården, så man ved hvad der er, og hvem man skal henvende sig til?: Spørgsmålet henfører under punkt 9.e Informationskanaler.

 

 1. Valg (Beslutningspunkt)
 2. 5 repræsentanter til Beboerrepræsentationen (BR har behov for nye kræfter, stil derfor gerne op)

Katrine Hofman Bang, Jan Greif, Niels Plougman og Lisbeth Keinicke genopstiller. Thomas Madsen genopstiller ikke.

Fra salen opstiller

Anders Heilemann, 58, 1. th.

André, Askøgade 12, 1. Th.

Brian Long, 58, 2. th.

Stella Hofman, 50, 1. tv.

 

Bo Arvidsen, BOSAM er valgformand med Suzi Atanovski, Inger Billund og Katrine Bang som valgudvalg.

 

Katrine Hofman Bang (31), Niels Plougman (29), Anders Heideman (23), Jan Greif (19) og Brian Long (18) blev valgt.

 

 1. 2 suppleanter til Beboerrepræsentationen

Stella Hofmann, André og Camilla stiller op som suppleant.

André (24) og Camilla (22) blev valgt som suppleanter.

 

 1. 2 revisorer

Helen Sørensen og Stella Hofman stiller op uden modkandidater, og Bodil Schou stiller op som suppleant uden modkandidat.

Følgeligt blev alle valgt.

 

 1. 1-3 redaktører på Østergårdens informationskanaler

Udledt af forslag fra Thea Arends, Askøgade 8, der har et ønske om at få forbedret kommunikationen i Østergården, evt. med hjemmeside, Facebookside, beboertavlen og aktiv Beboerpost. Foreslår, at informationsopgaven ikke ligger hos Beboerrepræsentationen for også at lette deres opgave.

Katrine H. Bang: Det er vigtigt, at uanset hvilke kommunikationskanaler der vælges, så sikres der lige adgang til information for alle. Hjemmeside og Beboerpost skal være de officielle informationskanaler. Redaktørgruppen skal arbejde tæt sammen med Beboerrepræsentationen om information.

 

Stelle Hofman: Opfordrer til at beboerposten også kan formidles elektronisk via hjemmeside.

 

Brian Long, Sarah Stjerne og Thea Arends valgt til redaktørgruppe for informationskanaler

 

 1. Eventuelt (Orienteringspunkt)

Katrine Hofman Bang takkede Suzi, Thomas og Lisbeth for deres arbejde i beboerrepræsentationen.