Referat fra BR møde November 2016

Altansagen
Der blev snakket om hvornår der blev renoveret, der har været bekymring for om alterner er sikre. Hvis der er sket renovering efter 1950?, burde de være sikre. Theas far havde fortalt Theas at det fandt sted i 90’erne. Vi kunne se fra arkivet at der var planer om renovering i 1986 som så ud til at være blevet udskudt til 1991. Vi har endnu ikke set papirer fra 1991 der bekræfter at det fandt sted i 1991. Planen er nu at få kigget beboer-post arkivet igennem for at finde dokumentation for at renovering fandt sted i 1991.

Nye priser for tørretumbler
Nye priser for brug af tørretumbler pr. 1/1-2017. Går fra 2 kr til 8 kr for 20 minutter, således at det underskud der har været kan blive dækket. Administrationen (PrivatBo?) skal stå for varsling af prisforhøjelsen.

Varmeafgift-sag
Varmeafgift som er kommet grundet dårlig intern aflæsning:
Vi i BR lavede i alt to klagesager, men har desværre tabt begge.
Vi mener midlertidig at systemet kan blive kørt mere effektivt selv om der er tale om et et-strenget system. Dette er derfor en sag vi i fondsregi vil arbejde videre på.

Havereglement
Havereglementet: René har klaget over manglende overholdelse af havereglementet, da flere lejere med haver lader deres beplantning vokse for meget uden at klippe det ned.
Den videre procedure skal foregå gennem PrivatBo. En idé kunne være at give lejere op til to advarsler, hvorefter der kan hyres en gartner der klipper beplantningen til på lejers regning.

Byggesag
Der blev orienteret om at PrivatBo og Fonden kæmper med entreprenøren om en merregning på 250.000-500.000 for fjernelse af den forurenede jord.

Taglejligheder
Vi går ikke videre med taglejligheder i forhold til at høre hvad folk mener omkring en sådan mulighed, da vi slet ikke mener at vi er der endnu. Til beboermødet kan vi oplyse at vi vil give mere info hvis der sker noget, evt. lave et ekstraordinært møde, men pt. er idéen om taglejligheder for vag, til at gøre mere ud af den sag. Taglejlighederne vurderes fra BR side dermed ikke at kunne blive en realitet som tingene ser ud nu.

Skift af revisor
På fællesmødet d. 29 november bliver det diskuteret om vi skal have to uafhængige revisorer, en for fonden og en fra PrivatBo.

Antenneforhold
Brian laver opfølgning på hvad folk får at vide når de flytter ind, i forhold til det frie valg af antenne/tv. Det blev besluttet at vi vil læse husordenen igennem til næste BR møde, for evt. at finde svar i denne folder.

Andet
Der blev snakket om at der kommer Juletræ d. 27 november.