Referat fra BR møde August 2015

Referat fra Beboerrepræsentationsmøde 03.Aug 2015
Tilstedeværende: Jan Greiff, Anders Heilemann, Brian Long
Referat skrevet af: Anders Heilemann
– Det nævnes at LAR projektet ikke laver højtvandslukke på dækslerne i kælderen
– Der mangler stadig en løsning til Christianiacykler
– Varmeafregning er stadig gal på den, der undersøges at man ansatte ham manden fra Roskilde
der tidligere styrede vores varmefordeling.
– Det er et problem at pap ikke foldes i skralderummet, kan der findes en kreativ løsning der får folk
til at rydde bedre op.
– Anders foreslår at der sættes skilte op der spørger om folk ikke vil være søde at folde
deres pap – samt måske en brødkniv i en kæde så man kan skære sit pap i stykker.
LAR Gård:
Der skulle laves en hjemmeside hvor man kunne følge processen, hvad er status på den?
Inger mener at beboerrepræsentationen skal tage kontakt til de ansvarlige LAR personer for at
hører om de rent faktisk lytter til vores forslag, bla. omkring cykler.
Der findes en løsning hvor man kan suge skrald op fra en underjordisk container, det kunne være
det kunne gøres mellem ressourcecenter Amager og LAR projektet.
Kunne man bruge kulkælderen til noget af vandopbevaringen i LAR projektet?
Den gamle antenne skal fjernes, der foreslås at antenne dåserne i lejlighederne fjernes lidt af
gangen når folk fraflytter.
LAR – Hvornår laver de projektet hvor de lukker indkørsel til gården.
Beboerpost:
– Der er endnu ikke kommet information omkring tømning af loftrum og tidsplan for hvornår
renoveringen af Askøgade starter.
– Der skal informeres om at vi ikke har fået byfornylelsespengene til renovation i den store gård.
Vaskeri:
Det fungerer ikke at det kun er Rene der kan genstarte vaskemaskine systemet. Kan BR få en
guide eller skal inspektøren komme ud og gøre det.
Booking i Askøgade, en booking spærrer maskinen meget længere end nødvendigt. Skal vi fjerne
booking systemet. Inden næste møde forhører vi os ved dem vi kender fra Askøgade om hvad de
synes.
Skralderum, under loftoprydning i Askøgade vil der være brug for ekstra containere.
Efoi’en der er fjernet på skralderummet, har efterladt en skralderum der ser forfærdeligt ud, det kan
vi ikke være bekendt. Privatbo kontaktes da det må være under udvendig vedligeholdelse.
Billiard Rum: Gulv renovering, indhent 3 tilbud. Nummer 14, rundt om hjørnet, der skal bruges
specielnøgle. – Anders tager et billede og prøver at indhente 3 tilbud. Gulvet er beton og skal males
af noget slidstærkt. gulvlak.
Køkkenprojekt analysen skal analyseres og konkluderes. Brian sender resultaterne ud så vi kan
kigge på dem hver i sær.
Katrine skal tage kontakt med fonden mht. status på Lejlighederne 28 st.th samt nabo lejligheden,
de står tomme og skulle slås sammen?
Der er flere lejligheder der er fraflyttet, bliver de renoveret eller hvad sker der der.