Årsberetning 2018

Årsberetning 2018

Nedenfor er en beskrivelse af årets gang i Østergaarden, både fra Beboerrepræsentationen og fra arbejdet i Fonden.
Du kan læse om hvad der er sket i bestyrelsen, med LAR-gård, udskiftning af skralde system, den nødvendige udskiftning af tag på storegården og selvfølge lidt om de gode fester og sociale arrangementer der holdes her i ejendommen.
Og endelige kan du, igen i år, læse lidt om hvad der er sket i Fonden – og lidt om de udfordringer der er når man er én stemme af tre – når der skal stemmes om store eller små ting der påvirker vores liv her i ejendommen.

BR – året der er gået

Vi har i BR haft endnu et år hvor der på de månedlige møder er blevet diskuteret stort og småt. Du er som beboer altid velkommen til at komme forbi med sager af større eller mindre karakter.
Efter aftale på beboermødet sidste år blev der afholdt et møde hvor det var muligt for jer alle at deltage med henblik på at tale om de fællesfaciliteter som vi har, og snakke om de ønsker der er til brugen af lokaler. BR indkaldte desværre med så kort varsel at der kun dukkede to beboere op. Du er som beboer altid velkommen til at komme forbi med den gode idé og vende muligheder med BR. Det er dog jer selv initiativerne skal komme fra. Så kom forbi, send en mail eller smid et brev i postkassen. Der er meget der er muligt, og vi som beboere sætter selv rammerne.
Det er altid dejligt når I som beboere kigger forbi, og vi kan mærke at mange af os er glade for at bo her og deler ønsket om at vi her har, og vedholder at have, en ejendom der er tryg og god, og kan danne rammen om et godt liv.
På forårets gårdvandring, hvor BR og ejendomsinspektøren fra Administrationsselskabet PrivatBo gennemgår ejendommens fatning med fokus på mindre vedligeholdelsesarbejder, blev de mange synlige småskader på ejendommen noteret og der bliver efterfølgende lagt en rullende 10 års plan for udbedring. Dette vedligeholdelsesarbejde forløber over hele året og tages når ejendommens økonomi tillader det.
Der har været en del snak og skriverier angående Frederiksberg Boligfonds salg af 3 ejendomme til kapitalfonden Blackstone og frygt for at dette også kunne ske med vores ejendom, der er én af 10 Københavnerfonde.
Formålsparagraffen i Københavnerfondene angiver at der ikke må tilstræbes erhvervsmæssig fortjeneste.
Dette er meget forskelligt fra formålsparagraffen i Frederiksberg Boligfond. Og vores lejerorganisation er ikke af opfattelsen af det vil være muligt at sælge en ejendom i en af Københavnerfondene til f.eks. Blackstone, da det vil være imod formålsparagraffen. Vi skal derfor som beboere ikke være bange for at der vil ske et salg.

LAR

2018 blev året hvor det store arbejde med renovering af gården blev begyndt og det meste også afsluttet. Som vi informerede om sidste år, så var der en række besparelser der har været nødvendige. Det betyder at dele af projektet er fjernet, og andet er blevet anderledes. Det betyder at der ikke er gravet op foran ejendommen ud mod Vognmandsmarken, samt at belægning er ændret og en del af beklædningen på cykelskure er sparet væk. Som dette bliver skrevet er der ved at blive nedgravet yderligere cykelparkering ud mod Vognmandsmarken. Vi har fra BR givet Københavns Kommune information om at der er set en del cykeltyverier fra gaden, og kommunen har derfor forsøgt at finde midler til at nogle at stativerne giver mulighed for fastlåsning af cykler. Det er ikke ideelt, men det bedste der kan tilbydes inden for de økonomiske rammer.
Det var inden arbejdets opstart ikke klargjort fra Kommunen at vi som beboere ikke længere var en del af processen, dette har givet nogle udfordringer og uhensigtsmæssigheder, men det er vores indtryk at samarbejdet med entreprenøren har været velfungerende og vi håber at alle er glade for den endelige udformning. Nu er der kun tilbage at afvente foråret og dermed nogle blade på træer og buske, så vi kan se hvordan det for alvor ser ud.

Askøgade- renovering

Endnu udestår renoveringen af Askøgade. Det har vist sig at en del af de løsninger som der fra Kommunen blev lagt op til, ikke er mulige alligevel. Det betyder at belægningen ikke bliver som man havde tænkt, idet den ikke kan vedligeholdes af Kommunen. Siden projektet planlæggelse og beslutning i Borgerrepræsentationen har vejen skiftet status fra delvis privat til kommunal, og drift og vedligeholdelse er dermed overgået til kommunen. Vi ved derfor endnu ikke hvordan den endelige udformning kommer at se ud.

Beretning fra Fonden Østergården

Arbejdet i Fonden Østergården har igen i år budt på mange forskellige opgaver og udfordringer.
Der to planlagte møder har i høj grad haft fokus på hvilken løsning der skal være for udskiftning af taget i Storegården.
Imellem møderne har der været en del skriverier internt i bestyrelsen og med administrator PrivatBo.
Og endelig har der i januar 2019 været afholdt møde med mellem BR, Fondsbestyrelsen og PrivatBo.
Samtalerne og diskussionerne har koncentreret sig om hvilken grad af istandsættelse der skal ske for at udskifte taget. Der er ingen tvivl om at taget trænger til en udskiftning – men det helt store omdrejningspunkt er hvad det skal koste og hvordan det skal betales.
Vi er som beboere i Østergaarden så heldige at bo i en ejendom styret af en fond, der ikke må have erhvervsmæssig fortjeneste. Det betyder at den husleje vi betaler kun skal dække de omkostninger der er til at drive ejendommen. Det er derfor vores husleje, i forhold til langt de fleste andre steder i Danmark, er så rimelig.
Det betyder dog også, at når der er ekstraordinære udgifter, såsom til udskiftning af et tag, så er der ikke midler til det.
De muligheder der er blevet fremlagt for Fondsbestyrelsen er ikke muligheder vi i BR, som jeres repræsentanter, anser som løsninger der er gode for os. Vi har derfor fremsat et forslag som vi vil vende med jer på beboermødet, og som vi har brug for at vi kan tilslutte os.
Så derfor, kom til mødet og lad os sammen vende hvad der er den bedste løsning for os.
BOSAM – sparring og viden
Igennem 2018 har BOSAM, vores lejerorganisation, været en stor og god hjælp. Vi har fået sparring og ny viden og BR vil gerne sige et stort tak for godt samarbejde.
Samarbejde med PrivatBo
Vi har i 2018 haft et rigtigt godt samarbejde med PrivatBo, både på hovedkontoret samt med vores ejendomsmester René Seliger.
Tak for et godt samarbejde, og tak for den store indsats i det halvår hvor der kun var en til at vedligeholde ejendommmens arealer. Og et stort velkommen til vores nye gårdmand Carsten, der skal samarbejde med René.

Arrangementer i Østergården

Det har været endnu et år, med en del festlige indslag. Vi var i tvivl om der var plads til os, når nu den nye gård var ved at blive lavet – men med godt humør og ja-hat, fik vi holdt nogle fine fester.
Vi startede med fastelavn den 11. februar, hvor der kom en masse udklædte og glade børn. Der var som altid fastelavnsboller og varm kakao. Heller ikke i år var vejret rigtig på vores side, men vi fik slået katten af tønden udenfor – sammen med en masse glade børn!
Den 25. august, sidste lørdag i august, stod den traditionen tro på sommerfest. Da vores gård var en stor mudderpøl, og det regnede på dagen, lavede vi en anden løsning end vi plejer. Beboerlokalet var heller ikke helt færdigt, så vi lavede et af cykelskurene om til et festtelt med (næsten) vandtætte sider.
Udover lidt regn, så gik festen over al forventning, og det var hyggeligt at I var så mange der mødte op.
Den 26. november var der juletræstænding, med alt hvad der hører til.
Ejendomsmester René havde sørget for et meget fint træ, som stod ved siden af vores nye drivhus. Det tog sig rigtig fint ud, og vi dansede som altid julen ind!
Vi hyggede os med en masse glade børn, æbleskiver, varm kakao og gløgg. Der var virkelig god opbakning til arrangementet, og vi håber selvfølgelig at den store tilslutning fortsætter i 2019.
Kæmpe tak til Anders for igen at lægge en masse tid i vores arrangement, sammen med familien!
Vi holder fastelavn den 3. marts, sedler bliver hængt op i opgangene. Vi håber der er rigtig mange der har lyst til at komme. Husk at både børn og voksne gerne må klæde sig ud. Også i år er der præmier til både kattedronning og kattekonge.
Vi glæder os til endnu et festligt år i Østergaarden, nu har vi en fin ny gård til at lave arrangementer i.
Hvis du ligger inde med en god idé så skriv til os på br@ostergaarden2100.dk
Tak for et godt 2018, vi glæder os til at feste med jer og børnene i 2019.

Hjemmeside, beboerpost og Facebook

Østergaarden informationskanaler er mange – og til tider forvirrende. Så hermed en lille oversigt.
Beboerrepræsentationen (BR): Vi kan altid kontaktes via den e-mail der hedder br@ostergaarden2100.dk eller møde personligt op den første mandag i hver måned kl.19:30 i kælderen i nr.38 (inde i store gård).
Motionsklubben: Kan kontaktes via. motion@ostergaarden2100.dk.
Selskabslokale: Kan kontaktes via. lokale@ostergaarden2100.dk

Redaktionen

Redaktionen har det redaktionelle ansvar for vores hjemmeside og beboerposten og kan kontaktes via. redaktion@ostergaarden2100.dk. Vores hjemmeside hvor BR bla. posterer sidste nyt hedder www.ostergaarden2100.dk – her kan man finde beboerposten, kontaktinformationer, oversigt over beboerfaciliteter, husorden, havereglement mm. Her finder man også referater fra BR’s månedlige møder, noget vi dog har været særdeles dårlige til at ajourfører i 2018 og der er gået lidt rod i det. Bl.a. tog det i 2018 meget lang tid før vi fik referatet ud for det årlige beboermøde. Vi har dog forsøgt gennem beboerposten bl.a. at informerer om hvad der sker i gården, især ift. igangværende projekter. Der har dog også været en række tunge og lukkede punkter på dagsorden i 2018 skal det nævnes, som vi netop i denne årsberetning løfter sløret for. Punkter vi har holdt tæt med da det netop har åbnet op for flere spørgsmål end svar – svar som vi ikke har kunnet give før nu (i det store hele i hvert fald). I 2019 vil vi sørge for en mere regulær og tidsmæssig postering af referater og information til beboerne.

En Facebook gruppe findes der sågar også som hedder Østergården 1933, dette forum er dog et beboer-til-beboer medie, og selv om BR ind imellem lægger links op til vores hjemmeside her for at nå så mange beboere som muligt, så er det ikke et forum BR har ansvaret for eller kan kontaktes igennem.

Vi har også en Facebook gruppe for dem der ønsker af give/sælge/bytte som hedder Østergårdens Bytte Biks.

Regnskab for 2018

Som man nok bemærker når man kaster blikket på regnskabet er der et underskud på -21.631,35 DKK. Dette er dog ikke korrekt som vi også bemærkede ved gennemgang af regnskabet for 2017, hvor vi havde et overskud på 61.572,50 DKK. Årsagen er en betaling af en stor del af BOSAM honorar for 2017 i 2018 på i alt 34.576,10 DKK. Justerer vi for dette ville det rigtige beløb for 2018 lyde på 12.944,75 DKK, altså overskud (og det egentlige overskud for 2017 ville så have været 26.996,40). Så igen i år har vi et fint lille overskud

regnskab