Beboerposten Maj 2019

 

 Beboerposten Østergården

Maj 2019

Redaktionen består af: Brian Long, Eva Rothenberg, André Vidas, Judith Hjelm og Thea Arends

 

Nyt om LAR-gården

Som I har bemærket, så er LAR-gårds projektet i den store gård færdig. Både før og under det store arbejde, har det været svært at forestille sig hvordan det ville blive, men den er blevet så flot og vi glæder os rigtig meget til at tage den i brug. Anlægsgartneren har nu vurderet at græsset kan betrædes og vi vil i løbet af sommeren få stillet borde og bænke op. Hvem der helt præcist skal afholde udgiften, er noget vi skal kigge på, men vi skal nok sørge for at der kommer nogle sæt op på den ene eller anden måde. Hvornår vi fuldt ud kan nyde gården og tage den i brug, afhænger af beplantningen. Derfor opfordrer vi beboerne og deres børn til at passe godt på den nye beplantning, selvom det kan være svært – især for de små. Apropos de små, så er det aftalt med administrator at den ene gynge i det eksisterende gyngestativ, bliver udskiftet med en babygynge og der vil også blive sørget for sand til sandkassen.

Vores håb for den nye gård er, at den som den gamle, kan blive genstand for en masse sociale arrangementer som sommerfester, fastelavn, juletræstænding samt fællespisning i sommerens løb. Desuden har vi fået et lækkert orangeri som også kan skabe en masse fælles aktiviteter. Vi håber derfor at alle naboer vil benytte gården og opfordrer til at man tager initiativ til fællesspisnings-arrangementer i løbet af sommeren. Det kan være planlagte, såvel som spotane aftensmads-sammenkomster og hygge. Husk at invitere dine naboer og her er vores Facebook gruppe også en god måde at sprede ordet på.

Vi har i forbindelse med LAR gården fået et nyt skraldesystem som skulle være fremtidssikret. I den forbindelse vil vi gerne viderebringe en bøn fra vores ejendomsmester René om at man folder pap inden man kommer det i papcontaineren.

Desuden vil vi gøre opmærksom på at cykler ikke må spærre ’kørebanen’ og indkørslerne, samt porten i store gård.

/Beboerrepræsentationen

Har du lyst til at være med i vores kommende gårdlaug?

Som en del af at vi fik en ny gratis LAR-gård, har vi forpligtiget os til at stifte et gårdlaug. Vi ved ikke helt hvilke forventninger kommunen har til vores kommende gårdlaug, selv om vi har sendt dem en forespørgsel på netop dette spørgsmål.

Men hvorom alting er, så skal gårdlauget være med til at forskønne vores fællesarealer, både inde som ude. Og det behøver vi jo ikke noget svar fra kommunen for at sætte i værk. I denne udgave af beboerposten finder du en indbydelse til det stiftende møde for et nyt gårdlaug som bliver mandag d.20. maj kl.19:00 i vores selskabslokale i Vognmandsmarken nr.70. Vi håber på at der er en masse beboere der dukker op den dag.

/Beboerrepræsentationen

 

Haverne i Venøgade og Livøgade

I løbet af april er der sket nogle forandringer omkring de små haver langs med Venøgade og Livø­gade. Det har for mange, især for de der har lejligheder med have tilknyttet, været en sørgelig, men nødvendig forandring. Denne udvikling skyldes at de metalhegn der stod i skellene skulle fjernes. De blev fjernet på resten af ejendommen for en del år siden og nu var det så blevet tid til haverne.

Begrundelsen er at de var meget slidte og visse steder direkte farlige. For at fjerne hegnene var det nødvendigt at fjerne hækkene, der mange steder var vokset ind i og op ad dem. Denne svære beslutning er truffet af Fondsbestyrelsen og taget ud fra sikkerhedshensyn.

Der er blevet plantet bøgehæk i stedet. Beboerne der bor i lejlighederne med have, som er direkte berørt, blev informeret i henhold til de gældende regler for varsling. Ikke desto mindre, er der blevet udtrykt stor frustration fra flere af de berørte beboere. Det er beklageligt at Fonden i denne sag ikke har taget beboerne med på råd. Dette er meget beklageligt og vi opfordrer til en langt bedre kommunikation og større inklusion om­kring så indgribende beslutninger i fremtiden.

For nu, håber vi at de nye bøgehække kan nå at springe ud i denne sæson, så vi får biodiversiteten tilbage og haverne kan nydes nogenlunde ugenert og at de fine blomsterbuske og træer, folk har plantet i deres haver gennem tiden, overlever denne noget hårdhændede proces.

/Redaktionen

Østergårdens fitnessrum 

I Østergårdens fitnessrum, kan man som beboer træne alle ugens dage. Lokalet, som er beliggende i kælderen i store gård, har en masse forskelligt udstyr tilgængelig hvilket bl.a. inkluderer spinning­cykel, romaskine, crosstrainer samt håndvægte.

Man kan få et medlemskab ved at henvende sig til Morten Grubbe (motion@ostergaarden2100.dk). Det forudsættes at man som medlem også hjælper til med lokalets vedligeholdelse ved at rydde op efter sig selv samt at medvirke til jævnlig rengøring. Ved indmeldelse opkræves et depositum på 200 kr.

/Redaktionen

Husorden og det gode naboskab

Der har i den seneste periode været nogle indslag på Facebook, som handler om hvordan vi bor sammen i Østergården. Vi har et sæt retningslinjer for det, som du kan læse i ejedommens hus-orden på Østergårdens hjemmesiden ’Ostergaarden2100.dk’ under fanen ’Om Østergården’.

Samtidig vil vi gerne slå et slag for det gode naboskab. Både når det handler om positive ting og eventuelle forskelle og gener. Vi opfordrer derfor til at snakke sammen, som gode naboer når der er behov for det. Med åbenhed og interesse for trivslen her. Både fysisk og i vores Facebook gruppe.

/Redaktionen