Referat fra BR møde April 2015

Referat fra Beboerrepræsentationsmøde 13.April 2015
Tilstedeværende: Niels Plougman, Katrine Hofman Bang, Jan Greiff, Anders Heilemann,
Brian Long og André Vidas Olsen
Referat skrevet af: Anders Heilemann
Spørgsmål om hvordan det kan være muligt at man kan booke alle 3 maskiner 2 gange lige efter
hinanden. Niels mener at det bør være muligt at sætte en begrænsing ind i systemet. Det foreslås
at der i det mindste kan sættes et skilt op.
Vis hensyn
TV
Det nuværende abonnement er opsagt, det ser ud til at visse kanaler har 3 måneders opsigelse
mens andre har 6 måneder. Der er kontakt med Yousee om en løsning ved dem og de bør kunne
levere med kort varsel, omkring 14 dage. Der laves en informationsfolder om hvordan man skifter.
Ønsker man en større pakke kan hver enkelt opgradere.
Referat af beboermødet skal ud i alles postkasse, snarest.
Sedlerne i opgangene med beboerrepræsentationen skal opdateres, det bliver de snarest.
Rene’s afløser i Påsken sagde at han gerne ville tage kontakt med René mht. Cykeloprydning.
Christianiacykler fylder for meget, cykelskure skal kun være til almindelige cykler. Der skal findes
en midlertidig løsning indtil LAR kommer. Der foreslås nogle spyd som kan bankes ned i jorden og
ikke behøver et støbt fundament. Der skal bare findes et sted.
Beboerpost:
– Der kommer en ny TV løsning
– Der arbejdes på en fælles internet ordning
– Dette bliver den sidste beboerpost i postkassen, fremover vil alle nyheder kunne ses på
hjemmeside www.xxx.dk, det vil være muligt at tilmelde sig en ordning hvor man får de vigtigste
nyheder med post med nogle måneders
– Vi har igangsat en undersøgelse om kvaliteten af de nye køkkener, dem vi har kendskab til vil
modtage et evalueringsskema inden 14 dage, modtager du ikke et, så kontakt
beboerrepræsentationen med henblik på at få et.
– Der er flere der har klaget over højere varmeregnskab, dette undersøges
– Ændret åbningstider
Når der laves nyt tag skal det sikres at ventilationssystemet bliver repareret.
Tørrerum på loftet kræver ekstra udluftning når der kommer nyt tag da dette er tættere.
Søndag d.19/4 går dem fra beboerrepræsentationen der kan en tur i ejendommen for at finde
punkter til gårdvandringen. Derefter kontaktes de inviterede til gårdvandringen med en dagsorden
og fokus punkter med udgangspunkt i referatet fra sidste gårdvandring.
Anders sørger for indkøb af ny cykelpumpe og slange i løbet af denne uge 16.
Det diskuteres om der skal ansættes en fast gårdmand fremfor det vi har nu.
Katrine snakker med dem fra fondsbestyrrelsen og hører deres holdning.
I nummer 28 er en lejlighed med markise og lampe, det skal fjernes inden næste indflytter.
Ved sidste opskrivning til Privatbo blev listen udfyldt på 22 sekunder, Kunne det ske at en
computer har udfyldt mange af dem. Katrine spørgser privatbo om de vil undersøge hvordan det
kan være. Måske mange af dem kommer fra samme IP adresse.
Sommerfest:
Nøgle opdatering: Niels har Thomas, Brian har Suzi’s, Katrine, Jan.
Vi skal have nyt rengøringsselskab, indtil næste gang gennemgås et forslag til rengøringsområder
og hyppighed som skal godkendes og sendes til udbud.