Referat fra BR møde September 2015

Byfornyelse.

Der blev snakket om byfornyelse i den store gård og om hvordan vi evt. kan få byfornyelsesmidler trods første afslag. Problemet er at i de tre længer er forskellige ift. muligheden for besparelser på energi på 20 % som er minimumskrav når der søges byfornyelsesmidler. Længe 1+2 kan der opsnås en besparelse på ca.5 % på energi på ny taglægning og vi kan nå de 20 % ved evt. at indlægge nye stigstrenge mm. Længe 1 (der vender ud mod Vognmandsmarken) kan vi p.g.a. energitallene ikke opnå samme besparelse, så der vil vi skulle betale for taglægningen selv – inkludering af denne længe i en ansøgning om byfornyelsesmidler kan nemlig hindre at vi får midlerne. Det vil medfører en øget udgift for beboerne og vælger vi denne løsning på sigt, vil vi kun kunne gøre det med et nyt beboer tilsagn. Vi går indtil videre med ansøgningens første fase.

Byfornyelsen i lille gård skulle oprindeligt være startet i september men er ikke startet endnu. Vi ved endnu ikke hvornår de vil gå i gang, men beboerne vil få besked inden det sker med henblik på rydning af loftrum.

Vand i kælderen

Vi har været heldige denne gang. Vi håber stadig at resultatet af en LAR gård vil kunne minimere fremtidig oversvømmelse ved skybrud.

Evaluering af sommerfest og loppemarked

Loppemarked efterfulgt af fest var en success som vi vil gentage igen næste år – såfremt vi har samme opbakning der.

Børneboden gav 839 DKK og BR giver et yderligere tilskud så beløbet bliver 1700 DKK så børnen kan få nyt lejetøj til gården. Der vil ligeledes blive lavet en boks med lås til opbevaring (Niels’ opgave)

Nye beboere

Følgende blev besluttet.

· Brian sørger for indslag i velkomstpjece til nye beboere om hjemmeside og kontaktmails mm.

· Vi snakkede om at besøge nye beboere eller opfordre til samme.

· Vi skal kunne tilbyde forum på vores hjemmeside til beboerklubber og det skal meldes ud.

Arbejdsweekend

Der blev sat en ny dato d.25. oktober til en ny arbejdsdag hvor vi rydder og klargøre vores fælles lokaler i kælderen og gør dem ”lækre”. Vi snakkede om at lave nogle investeringer i et klub lokale som beboerklubber kan benytte mod ca. 5,- pr person pr gang man bruger det indtil udlægget fra BR er indtjent.

Datoer

Næste BR møde er mandag d.28. september kl.20 og er belevt rykket grundet efterårsferien. Et par af os vil dog stadig være i lokalet 5. september 19.30 for at tage imod beboerhenvendelser.

d.24. september vil Bosam holde et kursus fra 19-21 for beboerrepræsentanter mht. ny lejelov.

d.29. november tænder vi juletræet med glögg og hygge.

d.20-22 november er der LO skole. Indtil videre er det Jan og Brian der deltager. Én mere kan komme med.