Referat BR møde December 2016

BR møde referat: 06/12-2016
Til BR mødet deltog følgende bestyrelsesmedlemmer:
Niels Plougman, Brian Long, Jan Greiff, Morten Grubbe & Anders Heilemann

Beboer henvendelse om vand sparer
Forslag om at udskifte luftblandere på vandhanerne til en vandsparende model. Vand forbruget falder med op til 50 % og investeringen pr hane er under 50,-

Beboer henvendelse om korrekt anvendelse af termostater.
Om beboerne kan informeres om korrekt indstilling og anvendelse af termostaterne på radiatorerne.
De fungere optimalt ved at stille dem på 2,5 – 4 så der konstant er en smule flow gennem systemet, det sikre bedre varme fordeling i hele ejendommen og giver også et mere optimal økonomi for den enkelte så vel som hele ejendommens varme regnskab.

Beboer henvendelse Cykler i lille gård.
Det er kommet væsentlig færre pladser i det genopførte cykelskur da 1/3 af pladserne er inddraget til et skur. Der var allerede inden renoveringen for få pladser under halvtag, hvilket medførte mange cykler parkeret i port passagen. Kunne det eventuelt være mulig at få opført en overdækning ved kældernedgangene, væk fra husfacaden, således at man ikke risikere indbrud via tag på skuret.

Beboermøde til febuar.
Der indkaldes til beboermøde den 7/2 2017 (Brian sørger for at booke krypten)
Der skal forfattes en årsberetning følgende punkter bør belyses.
* Byfornyelse :Niels
* Lar : Brian
* 10 Årsplanerne + gårdvandring
* El/ Vaskeripriser
* Hjemmeside og kontakt informationer
* Have kasser aktiviteter
* Fester
* Internet/TV
* Fællesrum
* Husorden
* Parkerings afgift
* Altaner
* Varme sagen
* Regnskab
Der skal udarbejdes en dagsorden, der skal stemmes om hele hus ordenen, eller de enkelte del sektioner.
Brian laver et oplæg med ændringerne i med både gammel og ny formulering.

Belysning i opgange og fældes arealer
Der er kommet bemærkninger om at lys i opgange og fællesarealer er af stærkt svingende kvalitet. Dårlige sparer pære som er længe om at tænde, for svagt lys, eller manglende pære. Det bliver rettet henvendelse til Rene om udbedring. (Jan)
Ligeledes informeres René om at flere opgangsdøre i ejendommen ikke lukker ordentligt.

Havekasser
Have kasse flytning til Lille gård inden den nye sæson, da Askøgade vil blive bygge plads i forbindelse med LAR. Vi skal have en dialog med Rene om placering, så han fortsat kan komme til at slå græs. (André)

Næste BR møde 9/1.
Inden dette møde bør årsberetningen være klar og også et udkast til dagsorden for Beboermødet i Februar.