Beboerposten April 2016

clip_image002

BEBOERPOSTEN, Østergården – April 2016

Indhold i denne udgave:

  • Afstemning til LAR
  • Byfornyelsen i Askøgade
  • Sociale events og fastelavn 2016
  • Det Grønne Hjørne

 

Beboerrepræsentationen er:
Niels Plougman (Formand, suppleant til fondsbestyrelsen)
Brian Christopher Long (Fondsbestyrelsesmedlem)
 Jan Greif (medlem)
André Vida Olsen (sekretær)
Morten Grubbe (kasserer)
Katrine Bang, Anders Heilemann og Nanna Bloch
Hartmann (suppleanter)
Beboerrepræsentationen kan kontaktes hver første mandag i BR lokalet i nr.38 (kld) kl.19.30 eller pr. e-mail på br@ostergaarden2100.dk
Redaktion: Brian Long, Sarah Stjerne, Thea Arends, André Olsen & Arn Kjærbo. Redaktionen på beboerposten og hjemmesiden kan kontaktes på
Afstemning og LAR

Den 3. marts fik alle beboere i Østergården en e-mail i deres e-Boks fra Københavns Kommune med titlen ”Post Flettebrev til udsendelse i eDoc, sendt via doc2ma”. Titlen emmer ikke af, at det faktisk handler om afstemning om LAR-gård projektet, som nu er sat i høring fra Københavns Kommune. Har man ikke e-Boks, så har man fået dokumentet i sin postkasse.

Alle hustande har yderligere modtaget et projektforslag i deres postkasse med titlen ”Forslag til fælles gårdhave. Fremtidens Gårdhave ved Askøgade”.

I modsætning til hvad der står i de udsendte skrivelser, så er der ikke tale om Fremtidens Gårdhave ved Askøgade, men om LAR/gårdhaveprojektet i den store gård.
BR opfordrer alle beboere til at gå ind og stemme.
Sidste frist for at stemme er den 27. april.

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentationen

clip_image007

Fastelavn og sociale events 2016

Lørdag d. 6. februar afholdt vi igen i år fastelavnsfest i Østergården. Endnu engang var det et tilløbsstykke. Hvor var det dejligt at se så mange møde op og gårdens mange børn i flotte kostumer!

Vi startede kl. 15 i gården, hvor der blev slået katten af tønden. Erfaringer fra tidligere år gjorde, at der var indkøbt 2 tønder, hvoraf den ene var af pap, tiltænkt de allermindste. De tønder fik én på goddaw’en, og da bunden røg ud, var der slikposer til alle ungerne.

Vi fortsatte i beboerlokalet med fastelavnsboller og varm kakao. Der blev kåret kattekonger og –dronninger, og de bedste udklædninger blev belønnet.

Det var en dejlig dag, fyldt med sjov og ballade! Dygtigt arrangeret af frivillige beboere.

Der vil i løbet af året være flere gårdfester. Den største er sommerfesten, hvor vi igen i år vil forsøge os med et loppemarked om dagen. Datoen er endnu ikke fastlagt, men det bliver i slutningen af sommeren engang.

Hvis du har lyst til at være med til at arrangere eller give en hjælpende hånd før, under eller efter, så er du hjertelig velkommen til at sende en mail til: fest@ostergaarden.2100.dk
Hvis du har gode idéer til andre sammenkomster og aktiviteter for beboerne i Østergården, er du ligeledes velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Festudvalget

Byfornyelsen i Askøgade

Nu har byfornyelsen i Askøgade og lille gård stået på i et par måneder, og vi kan melde fra bygherre, at byggeriet skrider planmæssigt frem.
Der var lidt opstartsvanskeligheder, da entreprenøren begyndte at arbejde i weekenden uden varsling eller aftaler. Men fremover skulle det gerne være sådan, at nødvendigt weekendarbejde bliver varslet på forhånd, og at det bliver holdt på et minimum.

I vil opleve at stilladserne snart kommer ned i etaper, og det åbner op for at arbejdet med den lille gård kan starte.

Til sidste BR-møde var der en del beboere, der henvendte sig for at finde ud af, hvad der rent faktisk vil ske med udformningen af den lille gård. Desværre er det sådan, at vi ikke længere har mulighed for at påvirke udformningen, men bygherre har lovet os tegningen fra arkitekten, som vi kan lægge på vores hjemmeside. Det arbejder vi hårdt på at få til at ske meget snart.

Med venlig hilsen
Beboerrepræsentationen

clip_image007

Det er forår og tid til havedag.

Nu når foråret så småt begynder at folde sig ud, vil vi endnu engang her i Østergården påbegynde en ny sæson med spirende plantekasser. Hvis du skulle have lyst til at få del i sådan en plantekasse i år, kan du tilmelde dig ved at skrive til André på følgende mail: klima@ostergaarden2100.dk.

Grundet renovationsarbejdet på Askøgade-delen vil nogle af disse plantekasser højest sandsynligt ikke være tilgængelige i år. Der kan derfor godt opstå en situation, hvor flere må gå sammen om en plantekasse, afhængigt af hvor mange tilmeldinger vi modtager.

Med venlig hilsen
Klimagruppen