Referat fra BR møde November 2015

Referat skrevet af: Anders Heilemann

Der er noget utilfredshed ved tidsbestillingen i den lille gård, det virker som om der er meget delte
meninger da der også er nogen på facebook gruppen der er yderst tilfredse med
bestillingssystemet. Måske er problemet at vaskekælderen i den lille gård er underdimensioneret.

Rødegården har et system hvor når en lejlighed er ledig så kan de nuværende beboere indstille
folk de kender, og af dem trækkes der lod. Der er ikke interesse i at lave noget lignende her.

Vi diskuterer en hjælpesag fra Privatbo, det aftales at vi er åbne for at hjælpe, men inden vi
beslutter noget fast så skal vi have nogle flere detaljer om situationen.

Brian og Katrine mødes og kigger på evalueringen af køkken renoverings projektet, så resultaterne
kan tages med til fondsbestyrelsesmødet 10.Nov.

19.Januar er der møde i kirkens krypt. Krypten er booket.

Brian og Jan tager til det årlige seminar der afholdes på LO Skolen 20-21.Nov.

Lys på juletræet 29.Nov, der afholdes juletræstændingsfest.

LAR projekt:
Der snakkes om kulkælderen kan omdannes til affaldsopsamling i forbindelse med LAR gård.
Jan nævner at i den seneste tegning over vores fremtidige gård der er overdækkede cykelskure
under stuelejlighederne. Det gør det let for potentielle tyve at hoppe op på et skur og ind af et
vindue på klem.
I de nuværende tegninger til LAR gård indgår der ikke redskabsskur, det skal vi have sat fokus på.

Næste møde i beboerrepræsentationen er den 7.December.