Beboerposten April 2015

clip_image002

BEBOERPOSTEN

Østergården – April 2015

Indhold i denne udgave:

  • Ændret åbningstid for beboerrepræsentationen
  • Liste over jere beboerrepræsentanter
  • Mød os på nettet
  • Evaluering af nye køkkener
  • Det nye varmeregnskab undersøges
  • Ny TV løsning
  • Nyt fra Klimagruppen
  • Opfordring til cykelorden
  • Sommerfest 2015
  • Referat fra generelforsamlingen 2015

Beboerrepræsentationen er:

Niels Plougman (Formand, suppleant til fondsbestyrelsen)

Katrine Hofman Bang (Fondsbestyrelsesmedlem)

Jan Greif (medlem)

Anders Heilemann (sekretær)

Brian Christopher Long (kassere)

André Vida Olsen (1. suppleant)

Kamilla Nielsen (2. suppleant)

Redaktion: Brian C Long, Sarah Stjerne & Thea Arends

Ændret åbningstid for beboerrepræsentationen

Man kan henvende sig hver første mandag i måneden (undtagen Juli) mellem 19:30 og 20:30 hvis man har noget man vil bringe BR for øre. Du kan finde os i kælderen i opgang 38.

Beboerrepræsentationen

Evaluering af nye køkkener

Vi er I beboerrepræsentationen gået I gang med et projekt hvor de nye køkkener, som nogle har valgt at få, evaluers. Årsagen er at der har været en del kritik af de nye køkkener og der er trods alt tale om en permanent huslejestigning.

Du vil derfor i løbet af den næste uges tid modtage et evalueringsskema i din postkasse hvis du har fået opsat nyt køkken inden for de sidste 3 år. Udover at deltage i undersøgelsen vil der også, efter eget ønske, blive mulighed for at få besøg af BR til at kigge på dit køkken hvor du så kan udpege eventuelle fejl og mangler.

Skulle du ikke i løbet af den næste uges tid modtage et sådant skema, henvend dig da til BR og du vil fået et skema udleveret.

Beboerrepræsentationen

Ny TV løsning/fællesantenne

Selvom det kun lige er begyndt at blive lunt i vejret er de første klager over tv-signalerne begyndt at melde sig. Det er jo desværre som forventet og vi kommer nok til at affinde os med det i en lille periode endnu.

Vi arbejder fortsat på en løsning for vores fælles antenne, og det ser ud til vi kan få en ny leverandør det eksisterende anlæg. Når den nuværende aftale af tv inden alt forlænge. Der er endnu ikke indgået en ny aftale, men vi har opsagt kanal leverancen til udløber vil vi have en ny leverandør på plades. Vi håber det kan blive inden sommerferien. Vi melder ud så snart aftalerne falder på plads.

Beboerrepræsentationen

Nyt fra Klimagruppen

D.19. april blev der holdt havedag i gården. Beboere med havekasser plantede frø og vi malede borde og bænke i forbindelse med Det Grønne Hjørne i Askøgade.

På vores sidste møde er det ligeledes blevet besluttet med godkendelse fra BR at såfremt det ikke strider mod husorden, så vil vi fra 1 maj og 3 måneder frem have et hold ”låne”høns i gården. De vil være indhegnet med engen lille hønsegård og hønsehus og da der ingen hane er, så er den eneste støj en smule klukken når de lægger æg. Desuden vil hønsgården være rotte og ræv sikret. Vil man have del i æggene, så skal man også deltage i pasningen, men det kommer der mere om når vi ved mere.

d.29. august har vi besluttet at lave loppemarked i Askøgade og den åbne går. Det vil samtidig være en mulighed for at får tømt noget af sit loft inden tagrenovering og byfornyelse i Askøgade. På BR anbefaling flyttes sommerfesten til samme dag som loppemarkedet. Formålet med klimagruppen er nemlig ikke kun havekasser og grønne tiltag, men i lige så høj grad at styrke beboerfællesskabet i og omkring de grønne områder i Østergården.

Klimagruppen

Mød os på nettet!

Siden generelforsamlingsmødet har en gruppe beboere været igang med at lave en hjemmeside til Østergården. Arbejdet er i fuld gang og vi har nu også indhentet et dommæne. Når siden er klar vil der komme et opslag op. Indtil da kan man benytte vores Facebook side Østergården 1933. Når hjemmesiden kommer på plads vil det være sådan, at Beboerposten vil ophøre. Man vil så fremover finde nyeste info på hjemmesiden, hvor man også vil kunne ønske updates sendt pr. e-mail.

Vi vil dog tilbyde, efter ønske herom, at man stadig kan få en kort version i papirform – på næste side af denne udgave af Beboerposten er der en svarslip man kan udfylde og returnerer i BR brevsprækken i nr.38 (kld.) hvis man stadig ønsker beboerposten i papirform efter hjemmesiden er kommet op og køre. Vigtige informationer fra ejendomskontoret vil stadig komme i jeres postkasser.

Redaktionen

Varmeregnskabet 2015

Vi er i BR belevet bekendt med nogle gevaldige prisstigninger i året varmeregnskab ift. tidligere år. Dette er ved at blive undersøgt af BR. Har du sendt en indsigelse eller påtænker du at gøre det, så send gerne en kopi til ostergaarden2100@gmail.com

Beboerrepræsentationen

Opfordring til cykelorden

Vi ved alle at cykelplads i Østergården er noget af en udfordring og det er noget vi i BR kigger på for at finde en bedre løsning, bl.a. kigges der på løsninger til at kunne låse ladcykler fast uden om cykestativerne, da de optager alt for meget plads. Indtil bedre løsninger er fundet opfordre vi til at man så vidt muligt ikke optager unødig plads i cykelstativerne og hvis man har en cykel man ikke benytter, så sæt den i cykelkælderen, så dem der dagligt benytter sin cykel får bedre plads til sin cykel i gården.

Beboerrepræsentationen

Sommerfest 2015

Sommerfesten er i år rykket til d.29. august. Når tiden nærmer sig vil der komme et opslag ud om det men sæt allerede nu et kryds i kalenderen J

clip_image004