EL/VVS i nødtilfælde

Ved nødstilfælde kan man kontakte SIF gruppen.

Ved nødstilfælde menes der f.eks. i weekenden, dog ikke hvis det anses at kunne vente til efter weekenden eller næste dag. I sådan tilfælde kommer man selv til at hæfte.

Der kan kun fortages opkald ifb. med akut/kritisk trømsvigt eller vandskade.

Nummeret til SIF gruppen er 39 750 750

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentationen og Ejendomskontoret