Nyhed om udformningen af lille gård (Askøgade)

P.g.a det har vist sig der er forurenet jord i gården i Askøgade og at det vil være for omkostningsfuld at fjerne det helt har vi haft lidt held i uheld. Den oprindelige plan med en bred brandvej er nu taget af bordet.

Tegningerne for udformningen af den lille gård er derfor nu lavet om og der vil være mulighed for at komme med forslag til mindre ændringer i udformningen.

Der er i den forbindelse udarbejdet en ny skitse som kan hentes her: Kote- og belægningsplan_28.04.2016-A3 NY skitse.

Ny skitse

Har man forslag kan de sendes til byforny@ostergaarden2100.dk og vi vil samle den feedback der kommer der og sende den videre. Det er dog stadig ikke alt der kan lade sig gøre, men det er bedre end før og det er det nye skitseforslag også mener vi i BR.

Vi har kun godt én uges tid til at samle idéer og videregive dem!