PrivatBo overgår til DEAS

Kære nabo,

Dette er en orientering om Fonden Østergårdens fremtidige relation til administrationsselskab. Der hænger information i opgangene og den vil også komme på hjemmesiden. Husk at det ikke ændrer på, at vi bor i en ejendom ejet af Fonden Østergården. Det er alene administrationsselskab der skifter.

“Frederiksberg Boligfond og De ti københavnske har siden 1993 sammen været ejere af PrivatBo amba, som har forestået administrationen af fondenes ejendomme på Frederiksberg og i København.

Drift af boligudlejningsejendomme bliver til stadighed mere kompleks på grund af nye regelgrundlag og teknik. Fondenes ledelser har dernæst fundet, at den ”armslængde”, som efter fondenes vurdering skal være til stede for at sikre den mest hensigtsmæssige administration, ikke fuldt ud opnås med den nuværende organisation, hvortil kommer at den nuværende administration, på grund af sin størrelse, er sårbar i forbindelse med opsigelser og lign.
Fondenes bestyrelser derfor overvejet, hvordan forvaltningen af ejendommene bedst kan tilrettelægges i fremtiden. Disse overvejelser har ført til, at fondene har besluttet at indgå en aftale med DEAS Ejendomsforvaltning om rammerne for et fremtidigt samarbejde om ejendommenes administration.

DEAS er en anerkendt ejendomsforvalter med hovedkontor på Frederiksberg. Det er fondenes opfattelse, at DEAS har de kompetencer og resurser, som fondene efterspørger, og at et samarbejde med DEAS vil fremtidssikre forvaltningen og styringen ejendommenes udvikling og drift.

Der arbejdes i øjeblikket på at få de sidste detaljer på plads, dels aftalernes endelige udformning, dels med at få alt det praktiske, som følger med fondenes beslutning, ført ud i livet. Det forventes, at DEAS overtager administrationen og driften af ejendommene inden sommerferien.

Det bemærkes, at administrationsovergangen ikke påvirker de særlige aftaler, som fondene har indgået med lejerne i de enkelte ejendomme. Disse aftaler vil blive videreført uændret, ligesom fondenes hidtidige politik for så vidt angår lejefastsættelse, vedligeholdelse og pasning af ejendommene vil være uforandret.

Fondsbestyrelserne ser frem til det forestående samarbejde med DEAS. Vi er overbeviste om at DEAS i de kommende år vil passe godt på vores ejendomme og på ejendommenes lejere.”